🎬 مستند رگبار

دو همسایه؛ یک دسیسه

◀️ از مسیح علی‌نژاد تا مهناز افشار، از سیل خوزستان تا زیارت اربعین، از تظاهرات ضدایرانی تا ماجرای توریسم جنسی؛ پشت پرده رگباری از دسیسه در روابط ایران و عراق چیست؟

فارسی

آخرین اخبار