سلاح مهدی؛ سپاه مهدی

منتظران ظهور در جمکران میثاق بستند که تا پای جان در لشکر صاحب الزمان (عج) باشند و سلاح مقاومت را جز به آن حضرت تحویل ندهند.

آخرین اخبار