صدام حسینی دیگر؟!

الهام علی اف چه کرده و چه میخواهد؟ آیا باکو به دنبال جنگ با ایران است؟ چه سرنوشتی در انتظار دیکتاتور آذربایجان می‌تواند باشد؟ با ما همراه باشید..

آخرین اخبار