یک خاطره ناشنیده؛

شکایت از حاج‌قاسم به بیت رهبری!

سخنگوی نُجَباء در گفتگویی راجع‌به شخصیت و روحیات جهادی شهید سلیمانی، به ماجرایی جالب اشاره کرده است.

آخرین اخبار