خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :732 ساعت : 04:03 1395/10/20

فیلم/ اخراج نظامیان آمریکایی توسط "نُجَباء" با شعارهای فارسی

گروهی از نظامیان آمریکایی قصد داشتند به منطقه "جبال مکحول" واقع در شمال استان صلاح الدین عراق -که منطقه صفر عملیاتی است- وارد شوند که از سوی رزمندگان مقاومت اسلامی نُجَباء اخراج شدند. رزمندگان نُجَباء پس از این اقدام، با شعارهای ضداستکباری و عبارات فارسی همچون "برو آمریکا" و "برو محتل(اشغالگر)"، نظامیان آمریکایی را تا دور شدن کامل از این منطقه همراهی کردند.