خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :636 ساعت : 12:03 1395/04/15

فیلم/ موسیقی حماسی در مورد آزادسازی "فلوجه" عراق

قصیده حماسی درمورد آزادسازی "فلوجه" عراق کاری از مرکز "اعلام حربی" مقاومت اسلام نُجَباء با خوانندگی "سلوان الناصری" و "علی الاسدی"، پیش روی شما است.