خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :612 ساعت : 12:03 1395/02/18

زندگی روزانه یک فرزند شهید خردسال

فیلم کوتاه "اطفالنا فخر شهدائنا" کاری از شبکه ماهواره ای النُجَباء، ادامه زندگی خانواده شهدای مقاومت را به تصویر کشیده است و در آن، روحیه فرزندان خردسال شهدا را توصیف می نماید.