خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :602 ساعت : 10:00 1395/02/01

نماهنگ حماسی "هیهات من الذله"

نماهنگ حماسی "هیهات من الذله" با اجرای «جسام الکعبی» و «علی صباح» از سوی شبکه ماهواره ای "النجباء" تهیه و منتشر شده است.