خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3926 ساعت : 15:30 1400/10/23

تحقق تهدیدها و سردرگمی اشغالگران!

مقاومت عراق با حملات متنوع پهپادی و راکتی، تهدید خود مبنی بر تداوم عملیات ضداشغالگری تا خروج آخرین سرباز بیگانه را اجرایی کرده است.