خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3827 ساعت : 19:00 1400/02/29

قدس؛ آرمان مشترک

حامیان فلسطین از اقصی نقاط لبنان خود را به مرز سرزمین‌های اشغالی رساندند تا بر پشتیبانی حداکثری از آرمان قدس تأکید کنند.