خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3823 ساعت : 07:00 1400/03/01

سازمان سیا؛ تاریخچه ترور

ترور چیست و تروریست کیست؟ نگاهی انداخته‌ایم به اقدامات سازمان سیا که به‌دستور دولت ایالات‌متحده آمریکا بارها اقدام به ترور کرده است.