خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3782 ساعت : 12:00 1399/12/03

پشت‌پرده ماه‌عسل رسانه‌های عبری و عربی!

مقاومت فلسطین ضمن هشدار در خصوص فعالیت نامطلوب برخی رسانه‌های عربی در راستای زمینه‌سازی برای به‌رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس، این رویکرد سازشکارانه را جنایتی بزرگ در حق آرمان فلسطین ارزیابی می‌کند.