خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3771 ساعت : 16:03 1399/11/07

نجباء به عبری؛ از "کریات شمونا" تا "ایلات"

در این کلیپ برخی از بازخوردهای جالب و قابل توجه رونمایی از وب سایت رسمی جنبش نجباء به زبان عبری را در میان کاربران صهیونیست توئیتر خواهید دید.