آیین رونمایی از کتاب «جولان» نُجَباء

کتاب "اهمیت منطقه استراتژیک جولان از نگاه امنیت اسرائیل و بقای آن" با مشارکت دفتر سیاسی جنبش نُجَباء در ایران و کمیته حمایت از فلسطین، توسط مؤسسه ابناء الرسول منتشر شد كه در مراسم رونمایی از این کتاب، مشاوران مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری، سفرای فلسطین و سوریه، نمایندگان گروه‌های مقاومت و جمعی از مدیران ارشد دولتی حضور یافتند.