جشن به‌یاد ماندنی

اعضای نمایندگی جنبش نجباء، همراه با ملت رشید ایران در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند.