مأموریت محرمی نُجَباء در شمال بغداد

تیپ ۱۲ سازمان بسیج مردمی عراق متشکل از رزمندگان نُجَباء، به‌منظور تامین امنیت منطقه "الطارمیه" در ماه محرم، اقدام به گشت‌زنی و پاکسازی این منطقه از هسته‌های خفته داعش کرد.