مانور قدرت از دریچه لنز نُجَباء

تصاویر خبرنگار نجباء در بیروت از مانور نظامی حزب‌الله لبنان در جنوب این کشور