موشک بالستیک "جمال69"

جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء در آستانه روز جهانی قدس از موشک بالستیک «جمال 69» خود رونمایی کرد؛ موشکی که با برد 700 کیلومتری، دست مقاومت عراق را برای هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی و اهداف صهیونیستی ـ امریکایی در سطح منطقه، پر کرده است.