سلاح مقدس مقاومت

دبیرکل نُجَباء، شیخ اکرم الکعبی: سلاح مقدس مقاومت، تا زمان تحویل به صاحب مشروعش یعنی حضرت صاحب العصر و الزمان (ارواحنافداه) در دست مجاهدان خواهد ماند و آن را تسلیم نخواهیم کرد.