خبرگزاری النجبا

گرافیک


کدخبر :3863 ساعت : 09:00 1400/05/14

جشن پیروزی

شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء، خطاب به اشغالگران: مقاومت عراق شما را رها نمی‌کند و تا زمان آزاد‌سازی ذره‌ذره خاک کشور از لوث وجودتان، همچون خاری در چشم شما باقی خواهد ماند و جشن پیروزی و آزادسازی عراق را بر بقایای جنازه‌های سربازان اشغالگرتان برپا می‌کند.