واکسن کووید 1948

رزمندگان سلحشور فلسطینی در نبرد علیه ارتش اشغالگر اسرائیل با اتکا به بازدارندگی موشکی ثابت کردند که سرزمین‌های اسلامی تنها از طریق "مقاومت" در برابر ویروس صهیونیسم واکسینه می‌شوند.