بایکوت اطلاعاتی صهیونیست‌ها را خواهیم شکست

سخنگوی مقاومت اسلامی نُجَباء در مراسم رونمایی از پایگاه رسمی جنبش به زبان عبری، تأکید کرد که یکی از اهداف ما مخاطب قرار دادن عمق دشمن اسرائیلی و شکستن بایکوت اطلاعاتی رژیم صهیونیستی است.