وصال با مرگ خونین

بخشی از نامه سپهبد شهید «حاج‌قاسم سلیمانی» به دخترش: «آه! مرگ خونین من! عزیز من! زیبای من! کجایی؟ خدایا! 30 سال برای این لحظه تلاش کردم. برای این لحظه با تمام رقبای عشق درافتاده‌ام. زخم‌ها برداشته‌ام، واسطه‌ها فرستاده‌ام. چقدر این منظره زیباست! چقدر این لحظه را دوست دارم...»