پوستر| پاسخ چندبرابری

شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء، در واکنش به لفاظی‌ها و تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: در صورت هرگونه ماجراجویی احتمالی، محور مقاومت چندبرابر پاسخ خواهد داد.