کفن‌به‌دست

شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجباء: ما امروز کفن‌هایمان را به دست گرفته‌ایم و هر لحظه امکان دارد توسط آمریکایی‌ها هدف قرار گیریم.