خاورمیانه امروز

امام خامنه‌ای: به فضل و اراده‌ی الهی، غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیرا در همه جهان روزبه‎روز ضعیف‌تر شده است.