اینک پیروزی

شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نُجَباء: «در یمن شیرمردانی هستند که همواره حماسه می‌آفرینند».