کارتون| هدف مشروع

جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء معتقد است که سران اقلیم کردستان (بارزانی‌ها) با میزبانی از پایگاه‌های نظامی امریکا و مقرهای جاسوسی موساد، نه‌تنها امنیت را برای ساکنان شمال عراق به ارمغان نیاورده‌اند، بلکه نقاط حضور اشغالگران و جاسوسان را به هدفی مشروع برای گروه‌های مقاومت بدل ساخته‌اند.