کارتون| مسلخ کرکس‌ها

همزمان با تکاپوی اشغالگران آمریکایی برای فرار آبرومندانه از خاک عراق، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء تأکید کرد که مقاومت عراق همچون خاری در چشم دشمن باقی خواهد ماند و جشن پیروزی را بر بقایای جنازه‌های سربازان اشغالگر برپا می‌کند.