کارتون| بروید... قبل از آنکه رانده شوید!

جنبش نُجَباء به‌عنوان یک گروه شاخص مقاومت اسلامی در عراق، با رونمایی از وب‌سایت عبری‌زبان alnujaba.info، به سردمداران رژیم اشغالگر صهیونیستی گوشزد کرد که از این پس اتباع اسرائیل را با زبانی که بفهمند مخاطب قرار خواهد داد.