کارتون| دامنه‌ی اخراج

آمریکا در ادامه سیاست‌های تحریمی خود علیه مقاومت اسلامی نُجَباء، به‌تازگی سه وب‌سایت اصلی این جنبش را در دامنه‌های اینترنتی com و net مسدود و مصادره کرد. این اقدام خصمانه نشان‌دهنده عجز و خشم اشغالگران از مواضع ضدآمریکایی نُجَباء، اصرار مقاومت به اخراج نظامیان بیگانه و ناکام ماندن توطئه‌های کاخ‌سفید علیه عراق است.