کارتون| گورستان ترامپ

شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء: «آنچه بلندی‌های ترامپ نامیده شد، به اذن خداوند "گورستان ترامپ" خواهد شد.»