كارتون| شکست پروژه "خاورمیانه جدید"

اندیشکده امریکایی "مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل" در گزارشی مبسوط، ضمن هشدار به مقامات کاخ سفید نوشت: قدرت و دامنه فعالیت "محور مقاومت" به‌نحو چشمگیری افزایش یافته و محور یادشده به بازیگر اصلی منطقه بدل شده است؛ باید برای این چالش روزافزون چاره‌ای اندیشید.
در همین زمینه، شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء، طی سخنانی در مراسم "گرامی‌داشت پیروزی‌های محور مقاومت" در بیروت اظهار داشت: پیروزی‌های متوالی محور مقاومت، پروژه "خاورمیانه جدید" را ناکام گذاشت، شرایط منطقه را تغییر داد و مقاومت را به نیرویی تبدیل کرد که قدرت‌های مستکبر جهانی را دچار وحشت نموده است.