دوراهی شرافت و خیانت

در جهان معاصر، مسأله "فلسطین" و موضع دولت‌ها و ملت‌ها در قبال جنایات رژیم اشغالگر قدس، محک و معیار مناسبی برای سنجش انسانیت، صداقت و شرافت است.