پادگان دیپلماتیک!

اقشار مختلف مردم، نخبگان، فعالان مدنی - سیاسی و گروه‌های مقاومت عراق ضمن مطالبه اخراج نیروهای اشغالگر بیگانه، خواستار تعطیلی پایگاه نظامی هستند که تحت پوشش سفارتخانه آمریکا در بغداد دایر شده است. اما سفیر ایالات‌متحده در این کشور همچنان در پاسخ به اعتراضات، مدعی است که آن محوطه بزرگ و انباشته از تسلیحات سنگین، تنها یک محل دیپلماتیک است!