خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :645 ساعت : 10:00 1395/04/31

فیلم/ ساماندهى رزمندگان نجباء در حلب سوریه

ساماندهی و جنگاوری رزمندگان مقاومت اسلامی نُجَباء در حومه حلب سوریه پیش روی شما است.