خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :644 ساعت : 12:03 1395/04/30

فیلم/ موسیقی زیبا در وصف خبرنگار شهید نجباء

موسیقی حماسی زیبا در وصف «عبدالله عریان عودة» خبرنگار واحد "الاعلام الحربی" مقاومت اسلامی نُجَباء که در عملیات آزادسازی فلوجه عراق به شهادت رسید؛ پیش روی شما است.