خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :613 ساعت : 12:03 1395/02/19

کل کل بی سیمی رزمنده نُجَباء با یک داعشی

پس از آنکه یک جاسوس داعشی از سوی رزمندگان مقاومت اسلامی نُجَباء به هلاکت رسید، بی سیم به جای مانده از آن تروریست توسط نُجَباء ضبط می شود. اتفاقات و کل کل های بی سیمی "رزمنده نُجَباء" با دوستان آن "تروریست جاسوس هلاک شده" صحنه جالبی را رقم می زند که مشاهده آن خالی از لطف نیست.