خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3822 ساعت : 10:00 1400/02/22

موساد؛ مجری برنامه CIA برای ترور دانشمندان عراقی

سازمان‌های جاسوسی و جوخه‌های ترور دشمن ابتدا با جنگ‌های خلیج[فارس] و سپس با اشغال مستقیم عراق توسط نیروهای آمریکایی، موفق به نابودی رؤیای علمی عراق شدند.