خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3763 ساعت : 08:00 1399/10/30

به زبان دشمن

شخصیت‌های برجسته مقاومت فلسطین رونمایی نُجَباء از وب‌سایت عبری را اقدامی بسیار مهم و پیشرو توصیف و تصریح کردند؛ باید با همان ابزاری که دشمن با ما می‌جنگد، به پیکار صهیونیست‌ها رفت.