خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3243 ساعت : 19:00 1396/05/01

اشک‌های بی‌امان پدر در پی آزادی فرزند مدافع حرم

رزمنده عراقی نُجَباء پس از یک‌سال اسارت آزاد شد و در حالی به محل زندگی خویش بازگشت که در آغوش پدر و گریه‌های بی‌امانش قرار گرفت.