خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3231 ساعت : 11:00 1397/08/07

نماهنگ/ "هله بممشاکم"

این نماهنگ بسیار زیبا در آستانه اربعین حسینی براي مقابله با تفرقه‌افکنی میان مردم ایران و عراق توسط نُجَباء تهیه و تقديم شده است.