خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3223 ساعت : 14:00 1397/07/16

موزیک ویدئو| "سپاسگزاريم ايران"

در حالي‌كه معاندين قصد تخريب روابط ايران و عراق را دارند، مقاومت اسلامى نُجَباء، عمق صميمت دو ملت را به تصوير كشيده و در آن از مجاهدات جمهورى اسلامى تقدير كرده است.