خبرگزاری النجبا

آخرین اخبار

شهرك استراتژيك "العيس" آزاد شد

رزمندگان مقاومت اسلامى نُجَباء از نخستين لحظات امروز با تدارك حمله اى همه جانبه به شهرك العيس و تپه هاى استراتژيك آن، بصورت كامل بر آن مسلط شدند.

حمله تروریستی به ریف جنوبی حلب

سنگین ترین حمله گروه های تروریستی به ریف جنوبی حلب دفع شد همچنین رزمندگان نـُجـَبا در ضد حملات توانستند تعداد زیادی سلاح سنگین و بسیاری از سلاح های سبک را به غنیمت بگیرند.

در دیدار دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء؛

آیت الله امامی کاشانی: کشورهای عراق و سوریه برای ما همانند ایران هستند

آیت الله امامی کاشانی بیان کردند:کشورهای عراق و سوریه برای ما همانند ایران هستند و وقتی به گوش ما می رسد که برخی مسئولین عراق همسو با آمریکایی ها هستند، باعث ناراحتی ما می شود.