پوستر| گرگ و میش

رهبر انقلاب: ملت فلسطین زیر فشارهای شدید قرار دارند از همه جهات، آن‌ وقت آن‌ها [امارات] می‌آیند با اسرائیلی‌ها و عناصر پلید آمریکایی مثل آن یهودی که در خانواده ترامپ وجود دارد، علیه مصالح دنیای اسلام کار می‌کنند و با قساوت تمام با دنیای اسلام برخورد می‌کنند.