خبرگزاری النجبا

گرافیک


کدخبر :3677 ساعت : 14:00 1399/06/05

پوستر| حسینیه قهرمان‌پرور

امام موسی صدر: من حسینیه‌ای را قبول دارم که قهرمانانی بپرورد که با دشمن اسرائیلی بجنگند.