پوستر| حسینیه قهرمان‌پرور

امام موسی صدر: من حسینیه‌ای را قبول دارم که قهرمانانی بپرورد که با دشمن اسرائیلی بجنگند.