کاریکاتور/ کودتا در ترکیه

در بحبوحه مداخلات دولت ترکیه در کشورهای همسایه -به‌ویژه سوریه- بخشی از ارتش این کشور سعی کردند با توسل به کودتا حکومت را به‌دست بگیرند.