سردار در کرانه

فرماندهان نظامی گروه‌های مقاومت فلسطینی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار نُجَباء تأکید می‌کنند که جای‌جای سرزمین‌های اشغالی همچنان شاهد تاثیر اقدامات شهید سلیمانی است.

آخرین اخبار