خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :783 ساعت : 03:59 1396/01/06

فیلم/ مانور ویژه سپاه آزادسازی جولان

مقاومت اسلامی نُجَباء جهت نمایش قدرت و پایان دادن به سیاه نمایی های رسانه های معاند در شعاری قلمداد کردن تشکیل سپاه آزادسازی جولان، فیلمی از رژه این سپاه منتشر کرد.