خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :656 ساعت :

فیلم/ تقاضای کمک مردم فوعه و کفریا از سردار سلیمانی

مردم فوعه و کفریا که در شرایط بسیار رقت باری تحت محاصره گروه های تروریستی تکفیری به مقاومت ادامه می دهند، از سردار سلیمانی درخواست کمک کردند.